hem

Jag heter Catharina Nygård Holgersson och är verksam som illustratör. Jag är född och uppvuxen i Österbotten, Finland, men är numera bosatt i Stockholm. Mina uppdragsgivare finns på båda sidor om Bottniska viken. Jag gör bilder till tidningar, böcker, läromedel, affischer, broshyrer m.m. Jag är medlem i Svenska Tecknare och Illustratörcentrum.

Utbildningar
• Svenska Konstskolan i Nykarleby (1983-1985)
• Åbo Ritskola (1985-1988)

Uppdragsgivare
• Bonnier Utbildning
• Alfabeta Bokförlag
• Eriksson & Lindgren Bokförlag
• Sundsvalls Tidning,
• Fontana Media
• Schildts Bokförlag
• Barntidningen Eos
• Kamratposten
• Tidningen Föräldradaghem
• Makalösa Föräldrar
• Katarina Sofia Stadsdelsförvaltning
• Maria Gamla Stan Stadsdelsförvaltning,
• Finlands Svenska Nykterhetsförbund
m.fl.